Aanmeldformulier

Hierbij meldt ondergetekende(n) zich aan als lid van de Belangenvereniging Landgoed Hommelheide.

Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in
Vul dit veld in

De contributie voor het jaar 2022 bedraagt € 35

De eenmalige bijdrage voor administratieve kosten bedraagt € 65

Zodra wij de contributie en de administratiekosten (totaal € 100) op onderstaand rekeningnummer hebben ontvangen sturen wij u de gegevens waarmee u inloggen op de website van de vereniging.

Mailadres: secretariaat@hommelheide.info

BankrekeningnummerNL48RABO0149370849 t.n.v. Belangenvereniging Landgoed Hommelheide

logo

Search